Relvaloa taotleja koolitus

 

TopGun lasketiir ja laskurklubi korraldavad 18. ja 20. jaanuaril 2021 tulirelva soetamisloa ja relvaloa taotleja koolituse. Koolitus on teoreetiline-praktiline ettevalmistus politseis läbiviidava teoreetilise eksami ja laskmiskatse edukaks sooritamiseks.

Koolitus algab igapäevaselt 18.30 ja kestab orienteeruvalt kella 21.00-ni, lisaks tagame koolitusel osalejatele täiendavalt kaks individuaalset laskmisõppe harjutuskorda ja ligipääsu meie e-õppe keskkonda koos testide lahendamise võimalusega.

Koolitusele on oodatud kõik vastutustundlikud relvahuvilised, kes peavad vajalikuks enne relvaeksamile minekut oma teadmisi ja oskusi täiendada.

Koolitusel käsitletavad teemad:

– relva soetamine, registreerimine, võõrandamine, sisse- ja väljaviimine, edasitoimetamine;

– tulirelva seaduspärane hoidmine, kasutamine, kandmine;

– vastutus relvaseaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuete rikkumise eest;

– ohutusnõuded relva käsitsemisel;

– relva- ja laskmisõpe, praktilised laskeharjutused.

Arvestades COVID 19-st tulenevaid riske ja piiranguid ning tagamaks õppurite hajutatus seminariruumis on õpprühma suurus 5-7 osalejat.

Koolituse maksumuseks on 180 eurot, mille sisse on arvestatud koolituse vältel vajaminev laskemoon ja varustus. Kursusele registreerimine e-posti aadressil info@topgun.ee, lisainfo telefonil +372 51 89 176.

 

LISAKS olete oodatud relvaloa taotleja relvaeksamiks valmistumise e-õppe ja laskeoskuste omandamise kursusele!

Sa ei pea enam istuma klassiruumis ega jälgima lektori juttu. Õpid ise meie poolt antud suuniseid ja prioriteete järgides ning seda siis kui on aega, tahtmist ja võimalus. Meie usaldame Sind, et omapoolse pühendumuse ja hea juhendamise korral oled valmis sooritama nii teooriaeksami kui ka laskekatse koos relva ohutu käsitsemise võtetega.

Meie poolt:

  • metoodika
  • õpi- ja testikeskkond
  • suunised ja konsultatsioonid
  • lasketreeningud

Kursuse läbimise eelduseks on soov ja võime iseseisvalt õppida ja süveneda temaatikasse ning realiseerida oma teadmised eksamil. Kursuse programmist tulenevad suunised ja omandatud teadmised on oluliseks abivahendiks mõistmaks valdkonna toimimist, valmistamaks ette politseis läbiviidava relvaeksami sooritamist.

Programm koosneb viiest teoreetilise õppe moodulist, testikeskkonnast ja individuaalse relva – ja laskeõppe tundidest, kus saate kinnituse oma teadmiste ja oskuste taseme kohta.

Esimeses õppemoodulis tutvute programmi struktuuri, relvaeksami nõuete ja läbiviimise korraga ning ühtlasi viime Teid relvadega seonduva kultuuri ja eetika maailma. Anname metoodilisi soovitusi ja ülevaate vajaminevatest õppevahenditest.

Teise mooduli keskmes on relvaseadus, kus alamoodulitena omandate relvaseaduse peatükkides ja rakendusaktides sisalduvad nõuded. Olulisemad alamoodulid/peatükid lõpevad kontrollküsimustega õpitu kohta.

Kolmanda moodulis omandate karistusõiguslikud alused ja vastutuse sisu ja määrad karistusseadustiku, relvaseaduse ja selle rakendusaktide nõuete rikkumise eest.

Neljanda mooduli keskmes on hädakaitse teoreetilis-juriidiline käsitlus ning sellest tulenevad praktilised olukorrad ja kaasused.

Viiendas moodulis omandate tulirelva ohutu käsitsemise peamisi reegleid nii kirjas kui pildis. Saate hinnata oma teadmisi videokaasustele hinnangu andmisel ning omandate teoreetiliselt peamised tehnilised võtted laskeharjutuste sooritamiseks.

Kursus lõpeb valikvastustega testide (mis on sarnased politseis toimuva eksami testiküsimustega) lahendamisega, kus saate piiramatul arvul kontrollida oma teadmisi vastates 30 minuti jooksul 10-le valikvastustega küsimusele.

Teooriakursuse järgselt on Teil võimalus broneerida kaks tunniajalist individuaalset treeningut, et valmistuda teoorias õpitu realiseerimiseks eksami laskekatsel. Treeninguteks broneeri aeg eraldi telefonil 5637 7772 või e-posti aadressil info@topgun.ee

Kursuse kogumaksumus on 150 eurot. Kursusele registreerimiseks saada e-kiri aadressile info@topgun.ee , pärast mida saadame Teile arve ja mille tasumisel avame Teile personaalse ligipääsu topgun.ee/academy moodle keskkonnas e-õppe kursuse 30 päevaseks kasutamiseks. Alati oleme valmis vastama ka Teie poolsetele küsimustele.

NAUDI ÕPPIMIST JA UUSI TEADMISI!