Relvaloa taotleja koolitus

TopGun lasketiir ja laskurklubi korraldavad 26. ja 28. augustil tulirelva soetamisloa ja relvaloa taotleja koolituse. Koolitus on teoreetiline-praktiline ettevalmistus politseis läbiviidava teoreetilise eksami ja laskmiskatse edukaks sooritamiseks.

Koolitus algab igapäevaselt 18.00 ja kestab orienteeruvalt kella 21.00-ni, lisaks tagame koolitusel osalejatele täiendavalt kaks individuaalset laskmisõppe harjutuskorda.

Koolitusele on oodatud kõik vastutustundlikud relvahuvilised, kes peavad vajalikuks enne relvaeksamile minekut oma teadmisi ja oskusi täiendada.

Koolitusel käsitletavad teemad:

– relva soetamine, registreerimine, võõrandamine, sisse- ja väljaviimine, edasitoimetamine;

– tulirelva seaduspärane hoidmine, kasutamine, kandmine;

– vastutus relvaseaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuete rikkumise eest;

– ohutusnõuded relva käsitsemisel;

– relva- ja laskmisõpe, praktilised laskeharjutused.

Koolituse maksumuseks on 180 eurot, mille sisse on arvestatud koolituse vältel vajaminev laskemoon ja varustus. Kursusele registreerimine e-posti aadressil info@topgun.ee, lisainfo telefonil +372 5637 7772.

Eesti