Privaatsusreeglid

TopGun Eesti OÜ on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest
lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi
andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus internetis on
kooskõlas kõigi Eesti Vabariigi seadustega ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktidega.
Hoolime oma www.topgun.ee lehe kasutajate privaatsusest ja tekkinud info kaitsest väga ning
teostame omalt poolt kõik, et need ei jõuaks peale meie ja meie volitatud isikute kellegi teiseni.
Isikuandmete kogumine ja kasutamine:
Isikuandmed on andmed, mida TopGun Eesti OÜ kogub isiku tuvastamiseks või temaga
ühenduse võtmiseks. Keegi ei ole kohustatud oma isikuandmeid meiega jagama, kuid see on
vajalik selleks, et saaksime koostööd jätkata.
Kui Teil puudub otsene huvi meiega koostööd teha või meist midagi teada, siis palun lahkuge
meie veebilehelt www.topgun.ee
Isikuandmete kogumine toimub kliendi nõusolekul alljärgnevatel viisidel:

  • kontaktandmete sisestamisel läbi kontaktivormi (sh nimi, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress) esitamisel meie veebisaidil või mujal meie esinduses
  • tellimuse sooritamisel meie e-poes
  • küpsiste (cookie) kaudu

Küpsised:
Kasutajate paremaks teenindamiseks kasutab TopGun Eesti OÜ veebileht küpsiseid ehk
cookie’sid.
Küpsis on tekstifail, mille saadavad ja salvestavad kasutaja arvutisse veebilehed, mida kasutaja
külastab. Küpsis salvestatakse kasutaja veebilehitseja failikataloogi. Juhul kui kasutaja on
veebilehte varem külastanud, loeb veebilehitseja küpsist ning edastab vastava teabe veebilehele
või elemendile, mis küpsise algul salvestas. Lisateave küpsiste kohta on kättesaadav veebilehel
http://www.aki.ee/et/kupsised . Küpsised võimaldavad jälgida veebilehe kasutusstatistikat,
rubriikide populaarsust ning muid veebilehel tehtavaid toiminguid. Küpsisest saadavat teavet
kasutatakse veebilehe kasutusmugavuse ja sisu parandamise eesmärgil.
Kasutatavad küpsiste tüübid on järgnevad:
Püsiküpsised on hädavajalikud veebilehel ringi liikumiseks ja selle funktsioonide kasutamiseks.
Püsiküpsiste puudumisel ei saaks kasutaja kasutada kõiki veebilehe funktsioone.
Sessiooniküpsised võimaldavad veebilehel meelde jätta kasutaja poolt tehtud varasemaid
valikuid (näiteks kasutajanimi, keelevalik jne) ning pakkuda seeläbi tõhusamaid ja
isikupärasemaid funktsioone. Jälgimisküpsised koguvad andmeid kasutaja käitumisest
veebilehel.
Jälgimisküpsisest saadav informatsioon võimaldab tõsta veebilehe kasutusmugavust.
Reklaamküpsised koguvad andmeid kasutaja sirvimisharjumuste kohta, mis omakorda
võimaldavad veebilehel esitada kasutaja eelistustega kooskõlas olevat reklaamisisu. Lisaks
võimaldab vastav küpsiseliik mõõta reklaamikampaania tõhusust.

Kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse. Vastava soovi korral peab
kasutaja muutma oma veebilehitseja seadeid. Eri tüüpi veebilehitsejad kasutavad küpsiste
keelamiseks erinevaid meetodeid. Täpsem informatsioon on kuvatud veebilehel
http://www.aki.ee/et/kupsised .
Küpsiste blokeerimisel peab kasutaja arvestama, et kõik veebilehe funktsioonid ei pruugi pärast
küpsiste blokeerimist enam kasutajale kättesaadavad olla.

Teie andmete turvalisus:
Kasutame oma www.topgun.ee lehel SSL sertifikaate, mis teevad teie kasutajaandmed
turvaliseks. Teie kasutajaandmed on krüpteeritud. Majutame oma lehe serverid usaldusväärse
teenuspakkuja pool.
Isikliku info ülekanne:
Isikliku info ülekanne toimub siis kui tuuakse kohale kaupa, nii kaua kui toodete kohale
toomine on vajalik.
Samuti kasutame oma töös küpsiste kaudu osalisi andmete ülekannet. Me ei anna üle teie nime,
e-posti, telefoni. Kasutame ülekandeks IP’d. Seda selleks, et saaksime kasutada oma
turundustöös vajalikke programme. Naiteks Google Analytics, Facebook Pixel, Hotjar.
Programmid kasutavad meie edastatavat infot, et hinnata meie lehe kasutust teie
kasutajamugavuse parandamiseks. Et ka tulevikus oleks leht sama hea ning isegi parem ja
mugavam.
Vajadusel saate ennetada seda keelates oma arvutis küpsised, kuid see segaks tänapäeva internet
kasutuses tõenäoliselt kasutajamugavust tohutult.
TopGun Eesti OÜ ettevõte on isikuandmete vastutav töötleja. Edastame maksete teostamiseks
vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Teised lingid:
www.topgun.ee võivad sisaldada kolmandate osapoolte veebilehtede linke.
www.topgun.ee puudub vastutus nende lehekülgede sisu eest. Nende kasutamine on teie enda
vastutusel.

Alaealised
www.topgun.ee soovitab kõikidel vanematel ja eestkostjatel õpetada oma lastele ohutult ja
vastutusrikkalt kasutama oma isiklikke andmeid internetis. Alaealised ei tohiks edastada
isiklikke andmeid kodulehekülgedele ilma vanemate või eestkostjate loata. www.topgun.ee ei
kavatse kunagi koguda teadlikult isiklikke andmeid alaealistelt, või kasutada seda mingil moel,
või avalikustada seda kolmandatele isikutele ilma loata.

Informatsioon, andmete muutmine või kustutamine:
Föderaalse andmekaitseseaduse all on teil õigus ligipääsule oma andmetele ja õigus seda
muuta ja kustutada.

Õigus informatsioonile:
Kui Teil tekib küsimusi meie privaatsuse kaitsepoliitika või Teie isiklike andmete töötlemise
suhtes, kontakteeruge julgelt meie e-maili teel info@topgun.ee
Peale päringut informeeritakse kirjalikult ja kooskõlas rakenduvate õigusaktidega – milliseid
teie isiklikke andmeid, kui üldse, koguti Teie külastuse ajal www.topgun.ee veebilehel.

Tingimused ja muudatused:
Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitikat muuta. Meie veebisaiti kasutama asudes,
eeldame, et oled nende põhimõtetega tutvunud ning nõustud nendega.
Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume
võtta meiega ühendust klienditeeninduse telefoninumbritel.
TopGun Eesti OÜ
Aadress: Rohuneeme tee1, Viimsi, Harjumaa
Registri number: 14187373
E-post: info@topgun.ee

Scroll to Top