Müügitingimused

Veebipoe topgun.ee (edaspidi Veebipood) omanik on TopGun Eesti OÜ
(registrikood: 14187373), asukohaga Rohuneeme tee 1, Viimsi, Harjumaa 74001

Müügilepingu kehtivus, teenuste- ja hinnainfo
Müügitingimused kehtivad Veebipoest kinkekaartide/teenuste ostmisel.
Veebipoes müüdavate teenuste hinnad on märgitud teenuste juurde. Hind sisaldab
teenuste osutamist ja kinkekaardi elektroonilist toimetamist ostja poolt valitud e-posti aadressile.
Elektroonilise kättetoimetamise eest tasu eraldi ei nõuta. Veebipoes müüdavate teenuste hinnad on
märgitud vastavate teenuste juurde ning valuuta on Euro (€), milles maksmine toimub.
Makseviisiks on pangalingid ja pangalinke pakub LHV Pank AS (everypay).
Teave teenuse kohta on esitatud Veebipoes vahetult teenuse juures.

Tellimuse vormistamine
Teenuse tellimiseks tuleb lisada soovitud teenused ostukorvi. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita
nõutud andmeväljad ning valida e-posti aadress, kuhu kinkekaarti tellida soovitakse.
Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus, mille saab tasuda pangalingi kaudu või muu
makselahenduse abil.
Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Veebipoe arvelduskontole.
Kui tellitud teenust ei ole võimalik osutada, teavitatakse sellest ostjat esimesel võimalusel ning
tagastatakse tasutud raha viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.

Teenuste osutamise asukoht
Kinkekaardi alusel osutatakse teenust TopGun lasketiirus Viimsis Rohuneeme tee 1.
Kinkekaardi realiseerimiseks tuleb kindlasti broneerida eelnevalt aeg TopGun lasketiiru üldtelefonil
+372 5637 7772 või e-posti aadressile info@topgun.ee

Teenuse osutamise peatamine
Ostjal on õigus tellimus tühistada igal ajal enne teenuse osutamise tähtaega. Raha tagastatakse
kliendi arvele esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul.
Veebipoel on õigus peatada teenuse osutamine juhul, kui ei ole tagatud teenuse saaja poolselt
Relvaseadusest tulenevate nõuete täitmine (nt vanuse alampiir, tervislik seisund /sh alkoholijoobes
olek vm/).
Veebipood kohustub Ostjat viivitamatult teavitama kõikidest asjaoludest, mis takistavad tellimuse
täitmist.

Pretensiooni esitamise õigus
Veebipood vastutab ostjale müüdud teenuse lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest,
mis oli olemas juba teenuse osutamise hetkel.Veebipood vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis
15 päeva jooksul.

Otseturustus ja isikuandmete töötlemine
Veebipood kasutab ostja poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-posti
aadress, pangarekvisiidid) ainult tellimuse töötlemiseks ning teenuse ostjale saatmiseks.
Veebipood saadab ostjale uudiskirju ning pakkumisi ostja e-maili aadressile ainult juhul, kui ostja on
selleks avaldanud soovi sisestades veebilehel e-kirja aadressi ning andnud teada oma soovist
otsepostituse teadete saamiseks.
Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes
sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid.
Veebipood on isikuandmete vastutav töötleja, Veebipood edastab maksete teostamiseks vajalikud
isikuandmed volitatud töötleja LHV Pank AS-le.

Vaidluste lahendamine
Kui ostjal on Veebipoe osas pretensioone, tuleb need saata e-posti aadressile info@topgun.ee või
helistada telefonil +372 5637 7772. Kui ostja ja Veebipood ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel,
siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole.
Veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on
tasuta.
Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole

Scroll to Top