IPSC turvakursus

TopGun lasketiir ja laskurklubi korraldavad 03.-04. ja 06. juunil IPSC turvakursuse. Kursus algab igapäevaselt 18.00 ja kestab orienteeruvalt kella 21.00-ni.

Kursusele on oodatud kõik laskespordihuvilised ja tulirelva käsitsemise baasoskusi omavad inimesed, kes soovivad ühineda Rahvusvahelise Practical-laskmise Konföderatsiooniga (IPSC) ja võtta osa 2. ja kõrgema taseme võistlustest.

Kursuse üldeesmärgiks on tutvustada laskurile practical-laskmise põhimõtteid ja eripärasid, anda vajalikud teadmised ja oskused ohutuks osalemiseks IPSC võistlustel ning harjutada turvalist ja vastutustundlikku relvaga ümberkäimist. Neile, kellel veel oma relv ja varustus soetamata, antakse nõu valikute ja otsuste tegemisel lähtuvalt nende soovidest ja eesmärkidest.

Kursuse lõpus testitakse osalejate teoreetilisi ja praktilisi teadmisi ning oskusi. See on vajalik eelkõige selleks, et võistlustel oleks tagatud nii laskuri enda kui ka kaasvõistlejate, kohtunike ning pealtvaatajate ohutus. Praktikaline laskmine on väga dünaamiline laskespordi ala ning seetõttu mingeid hinnaalandusi ohutuse ja turvalisuse seisukohalt ei tehta.

Turvakursuse edukalt läbinud ning valitud klubi liikmeks võetud isik saab IPSC Estonia Laskesportlase litsentsi ning on edaspidiselt õigustatud osalema kõigil IPSC laskevõistlustel nii Eestis kui ka välisriikides, samuti laienevad talle relvaseadusest tulenevad laskesportlase eriõigused ja võimalused.

Kursuse maksumuseks on 100 eurot, mille sisse on arvestatud kursuse vältel vajaminev laskemoon ja relva mitteomavatel kursuslastel relva rent. Kursuse lektoriks on IPSC Eesti ülemkohtunik Uku Tammaru. Kursusele registreerimine e-posti aadressil info@topgun.ee , lisainfo Einar Lillo telefonil +372 51 89 176.

Kursuse teoreetilise seminari teemad

 • Lühidalt IPSC ajalugu ja põhimõtted
 • IPSC ja EPLÜ struktuuri, infovahetuse kanalite, regiooni Infosüsteemi tutvustus
 • Laskesportlase õigused ja kohustused. Laskesportlase staatuse saamine ja säilitamine
 • Laskuri vahendid: relvad, laskemoon, isiklik varustus
 • IPSC divisjonid
 • Peamised turvalise relvakäsitsemise reeglid
 • Relva ohutuse kontroll
 • Ohutusalad
 • Võistluste struktuur ja põhimõtted
 • Laskepaiga vahendid
 • Laskeharjutuse sooritamise protseduur
 • Laskuri valmisolek
 • Relva valmisolek
 • Rajakäsklused
 • Tulemuste arvestamine
 • Protseduurikaristused ja diskvalifitseerimine
 • Protest ja arbitraaž

Kursuse teoreetiline käsitlus lõpeb iseseisva kirjaliku testiga, mille raames hinnatakse kursuslase teadmisi IPSC reeglistikust.

Praktiliste harjutuste teemad

 • Ohutu relva ja laskemoona käsitsemine tiirus või laskepaigas
 • Relva ettevalmistus laskeharjutuseks, laadimine
 • Relva tühjakslaadimine ja esitamine kontrolliks
 • Relva kabuurist väljavõtmine, esimene lask
 • Ohutu liikumine relvaga laskeharjutust sooritades, laskepositsiooni vahetus
 • Ohutu start seljaga märkide poole
 • Käitumine tõrke puhul

Kursus lõpeb praktilise eksamiga, mille raames osaletakse 3-st laskeharjutusest koosneval 1. taseme võistlusel.

Kursuse edukalt lõpetanutel on võimalus liituda TopGun laskurklubiga ning asuda regulaarselt treenima oma kodutiirus.

Eesti